Asasi sains

Program Asasi Sains ini ditawarkan sepenuh masa sebagai persediaan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya sama ada di IPTA/IPTS. Para pelajar boleh melengkapkan diri masing-masing dengan latar belakang ilmu berasaskan sains sebelum melanjutkan pengfajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Selepas menamatkan pengajian Asasi Sains ini, mereka boleh menyambung pengajian ke Fakulti seperti berikut;

  • 1. Fakulti Sains Kesihatan
  • 2. Fakulti Farmasi
  • 3. Fakuti Kejururawatan
  • 4. Fakulti Sains Persekitaran