Ijazah Sarjana Muda Ekonomi

Tajuk Kursus Ijazah Sarjana Muda Ekonomi
Gambaran Keseluruhan Kursus Sarjana Muda kursus Ekonomi yang mana ditawarkan oleh Victoria International College menjurus kepada bidang berkaitan dengan ekonomi yang mana ialah misalnya Microeconomic, Social Sciences, Econometrics, Macroeconomics, Ekonomi International dan lain-lain. Kursus direkabentuk mengajar pelajar pengetahuan tentang setiap topik atau maklumat berkaitan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Ia juga akan meningkatkan kecekapan pelajar menerusi kursus berikut di Asas Etika seperti, Bahasa Inggeris, kemahiran pengurusan, aktiviti sosial, kemahiran komunikasi, pemberian kuasa am, kemahiran belajar dan ramai orang lain.
Mod Kajian Sepenuh masa - 3 tahun
Pengambilan Januari, April, Julai & September
Entry Requirements Syarat Kemasukan: Lulus STPM (2 Prinsipal) / A Level dan yang setaraf dengan CGPA 2.0 minimum atau Lulus Matrikulasi, Asasi atau Diploma Lulus dengan CGPA 2.0 minimum atau kelayakan-kelayakan lain yang setaraf dengannya serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
Maklumat maklumat Kursus
NO PERKARA
1 Bahasa Inggeris
2 Prinsip pengurusan
3 Prinsip Mikroekonomi
4 Matematik untuk Sains Sosial
5 Kemahiran Belajar
6 Pemikiran Kritis
7 Pengenalan kepada Sains Politik
8 Prinsip Makroekonomi
9 Pengenalan kepada Sosiologi
10 Komunikasi Perniagaan
11 Pengenalan kepada Psikologi
12 Statistik untuk Sains Sosial
13 Islam Tamadun dan Tamadun Asia (TITAS) **
14 Hubungan Etnik **
15 Bahasa Melayu Komunikasi 2***
16 Pengajian Malaysia 3***
17 Leadership dan Kemahiran Antara Perseorangan*
18 Bahasa Kebangsaan *
19 Pengajian Moral ****
20 Pengajian Islam ****
21 Kemahiran Insaniah
22 Mikroekonomi Pertengahan
23 Pengenalan kepada Econometrics
24 Prinsip Perakaunan
25 Perdagangan Antarabangsa
26 Rundingan dan Pengurusan Konflik
27 Politik Malaysia dan Legal System
28 Tengah Ekonomi Makro
29 Ekonomi Antarabangsa
30 Pengurusan Silang Budaya
31 Perbankan Wang & Pasaran Kewangan
32 Ekonomi Persekitaran
33 Kewangan Antarabangsa dan Dasar
34 Ekonomi Daerah
35 Ekonomi Inovasi
36 Isu dalam Globalisasi
37 Bersejarah Pemikiran Ekonomi
38 Inggeris untuk Kemanusiaan
39 Ekonomi dan kewangan Islam
40 Organisasi Perindustrian dan Pertandingan
41 Ekonomi Politik untuk pembangunan
42 Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa
43 Perdagangan Antarabangsa dan dasar
44 Penyelidikan Ekonomi dan Kaedah
45 Pembangunan Ekonomi
46 Kewangan Awam
47 Ekonomi Malaysia
48 Dasar kewangan dan Macroeconomic Management
49 Dasar kewangan dan Macroeconomic Management
50 Lampiran Perindustrian

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi

Kursus ini Sarjana Muda Ekonomi oleh Victoria International College melahirkan para pelajar yang bekemahiran tinggi dalam bidang pengurusan, kewangan, International Trades dan dasar dan Competiveness of Organizations dengan cekap.

Program ini penting untuk hari ini yang kian mencabar dan persekitaran organisasi yang sentiasa berkembang. Sarjanamuda Ekonomi ditawarkan oleh Victoria International College (VIC) demi menyediakan gambaran yang meluas serta mendedahkan kepada pelajar situasi ekonomi di seluruh pelusok dunia.

Mengapa memilih Kursus ini?

Program Victoria International College direka untuk pelajar untuk memberi mereka pembangunan secara keseluruhan. Program ini dapat membantu pelajar mendapat maklumat dan kemahiran yang penting untuk berjaya dalam pengurusan organisasi. Kursus ini mengandungi banyak peluang kepada pelajar-pelajar di pasaran global. Dengan dunia yang semakin berkembang seorang graduan ekonomi adalah keperluan utama bagi mana-mana organisasi sama ada badan-badan swasta atau kerajaan.