Sijil Kemahiran Malaysia Rangkaian Komputer

Tajuk Kursus Sijil Kemahiran Malaysia Rangkaian Komputer
Mod Pengajian Sepenuh masa - 12 Bulan (Tahap 3)
Pengambilan Januari, April, Jun dan Oktober
Syarat Kemasukan Umur keperluan minimum berusia 16-25 tahun,
Boleh membaca dan menulise
Maklumat Kursus Dalam rangkaian komputer, kita akan mengkaji mengenai peranti pengkomputeran rangkaian lulus data antara satu sama lain di sepanjang sambungan data (link rangkaian). Data dipindahkan dalam bentuk paket. Sambungan antara nod ditubuhkan menggunakan sama ada media kabel atau media tanpa wayar. Rangkaian komputer yang paling terkenal adalah Internet.
Subjek
Komputer Sistem Set-Up
Pemasangan Server
Pemasangan kabel rangkaian
Komputer Rangkaian Set-Up
Penyelenggaraan Rangkaian Komputer
Konfigurasi Peranti Mudah Alih