Diploma Pengurusan Risiko

Tajuk Program Diploma Pengurusan Risiko(PA11519)
Sinopsis program Diploma Pengurusan Risiko merupakan program yang mengenal pasti , menilai, dan keutamaan risiko diikuti dengan permohonan yang selaras dan menjimatkan sumber, memantau, dan mengawal kemungkinan dan / atau kesan peristiwa malang atau untuk memaksimumkan merealisasikan peluang. Risiko boleh datang dari ketidakpastian dalam pasaran kewangan, ancaman dari kegagalan projek (pada mana-mana fasa dalam reka bentuk , pembangunan , pengeluaran, atau memelihara kelestarian hidup kitaran) , liabiliti undang-undang , risiko kredit , kemalangan, sebab semula jadi dan bencana serta serangan daripada musuh , atau peristiwa-peristiwa yang tidak menentu atau tidak ditentukan sebab.
Mod pengajian Sepenuh masa 3 tahun
Pengambilan 9 April , 28 Mei & 13 Ogos
Syarat Kemasukan Lulus SPM/UEC/STPM/Pra-Universiti
dengan mendapat tiga kredit atau lain-lain
kelayakan yang setaraf dengannya
Maklumat kursus
Introduction on IT Financial Risk Management
Principle Of Management Business Communication
Business Mathematics Law of Tort
Computer Security Fundamental of Project Risk Management
Principle Of Accounting Introduction to Computer Systems
Business English Safety & Health Management
Business Statistics Commercial Law
Quality Management Human Resource Management
Introduction to Legal Studies Hazard Management
Malaysian Studies Operational Risk Management
Principle of Financial Management Principle of Investigation
Introduction to Risk Management Language studies
Business Ethics

Diploma Pengurusan Risiko

Program Diploma Pengurusan Risiko memperkenalkan kepada anda mengenai proses pengurusan risiko dan bermula dari sudut perspektif seluruh perusahaan risiko. Analisis risiko alat dan teknik termasuklah daftar risiko dan pemetaan risiko ada dibincangkan. Piawaian dan garis panduan pengurusan risiko global juga dilindungi. Risiko kewangan lain yang penting seperti kecairan dan pelaburan modal ditangani. Pengawasan risiko, pemantauan dan jaminan dibincangkan daripada perspektif tadbir urus dan kawalan.

Diploma dalam kurikulum Pengurusan Risiko direka untuk menangani pasaran, kewangan, IT, HR, komponen pengurusan risiko operasi untuk membina asas yang kukuh untuk penerimaan pekerjaan yang tinggi. Diploma dalam Pengurusan Risiko mempunyai akreditasi penuh daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi Kelayakan Malaysia.

Diploma unik iaitu Diploma Pengurusan Risiko - DRM direka berdasarkan tahun pengalaman dalam bidang pengurusan risiko perniagaan yang menawarkan pendekatan yang paling menjanjikan untuk menangani risiko secara bersepadu dan menyeluruh.

Laluan Kerjaya

  • Pengurusan Aset
  • Industri Hospitaliti
  • Jabatan Kastam
  • Penghantaran IndDimustry
  • Insurans Syarikat
  • Penilaian Kredit