B.Sc. Pembangunan Sistem Perisian

Program Sijil ini bertujuan untuk pelajar yang tidak mahu melakukan kepada pendidikan lanjutan dan hanya berminat untuk pendedahan yang terhad yang boleh dicapai melalui program peringkat sijil. Pelajar pada peringkat Sijil program Pengajian Perniagaan mengambil satu siri kursus yang berkaitan untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini.