Ijazah Sarjana muda Ekonomi dengan Logistik dan Pengurusan Freight

Pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Logistik dan Pengurusan Freight. Program ijazah ini akan membantu bakal pelajar mendapatkan pemahaman yang lebih baik berkenaan dengan perjalanan perniagaan di samping menggalakkan mereka untuk menjadi penyelesai masalah.

Ia adalah satu program yang membolehkan pelajar mendapat pengetahuan, wawasan dan pengalaman untuk menangani masalah perniagaan di pasaran global. Ijazah dalam pengurusan logistik juga membantu pelajar memahami dunia kadang-kadang kompleks logistik perniagaan, termasuk rantaian bekalan industri dan perdagangan. Banyak program merangkumi bidang seperti kawalan inventori, pembelian, pergudangan, pengangkutan dan pengedaran.