Diploma Hubungan Antarabangsa

Program ini sesuai untuk graduan mana-mana disiplin yang meminati, atas sebab-sebab profesional atau peribadi, ingin mendapatkan kelayakan yang setaraf dalam hubungan antarabangsa. Ia juga sesuai untuk mereka yang ingin menjalankan kerja-kerja pasca siswazah dan yang ijazah pertama adalah dalam bidang yang tidak berkaitan. Ia bertujuan untuk menyediakan asas yang menyeluruh dalam prinsip-prinsip hubungan antarabangsa di samping membina kemahiran kritikal untuk pelbagai keadaan yang luas profesional dunia sebenar.