Program Jangka Masa Pendek di Malaysia.

Malaysia menjadi pilihan untuk pelajar dari seluruh dunia untuk mengikuti kursus pendidikan. Selain kursus jangka panjang dan kursus asas, institusi pendidikan di Malaysia juga menawarkan pelbagai kursus pendek.

Apakahitu Program JangkaMasaPendek ?

Kursus-kursus pendek adalah kursus-kursus pendidikan yang dijalankan untuk jangka pendek beberapa minggu hingga beberapa bulan. Kursus-kursus ini direka bentuk sebagai kursus tambahan yang boleh diambil oleh para pelajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

  • Mereka menambah banyak nilai untuk resume anda
  • Anda boleh mengambil kursus yang tidak ditawarkan oleh universiti anda
  • Mereka adalah pilihan terbaik apabila anda tidak mempunyai kewangan untuk mengikuti kursus jangka panjang
  • Kursus pendek membantu anda mengkhususkan diri dalam bidang khusus dalam bidang pengajian anda
  • Banyak kursus pendek menawarkan pendedahan industri
  • Guru-guru kursus pendek menumpukan kepada masalah dan situasi kehidupan semasa semasa mengajar konsep
  • Anda mempunyai pilihan kursus pendek dalam talian dan luar talian

Mengambil Program JangkaMasaPendek di Malaysia.

Malaysia mempunyai banyak universiti yang menawarkan beratus-ratus kursus pendek. Kebanyakan universiti ini menjalankan kelas dalam bahasa Inggeris. Sekiranya anda seorang pelajar dari negara asing, anda perlu lulus IELTS atau peperiksaan TOEFL agar layak memohon kursus. Tiada peperiksaan masuk yang diperlukan untuk anda. Satu temu bual dengan jawatankuasa kemasukan biasanya perlu cukup.

KolejKemahiran Victoria International College

Victoria International College adalahinstitusipendidikanutama yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia.KolejinidiiktirafkepadaKementerianPengajianTinggi, KementerianSumberManusia, danBadanKelayakan Malaysia.Kolej yang diasaskanpadatahun 1976 menawarkanpelbagaikursusDarjah, Diploma, Diploma Lanjutan, SijildanAsasi.AgensiKelayakan Malaysia mengawasipentadbirankursus-kursus di Victoria International College, memastikanpendidikanberkualitidiberikan.Semuaahlifakulti di Victoria International College adalahpakarindustridanbanyakdoktor.Pengetahuandanbimbinganahlimerekatelahmembolehkanparapelajaruntukmemanfaatkanmasamereka di kolej.

Program JangkaMasaPendek di Victoria International College.

Sama seperti rakan sejawat meka di seluruh Malaysia, Victoria International College juga menawarkan pelbagai kursus pendek. Dari teknologi maklumat kepada pengurusan sumber manusia, kursus ini merangkumi pelbagai bidang pengajian.

Kursus-kursus pendek yang ditawarkan di Victoria International College adalah:

Rangkaian IT

Mod: Sepenuh masa

Tempoh: 12 bulan

Bermula: Januari, April, Jun & Oktober

Keperluan kelayakan: 16-25 tahun

Subjek yang dilindungi: Seting Sistem Komputer, Pemasangan Pelayan, Pemasangan Kabel Rangkaian, Set Rangkaian Komputer, Penyelenggaraan Rangkaian Komputer dan Konfigurasi Peranti Mudah Alih.

Kursus ini akan melatih para pelajar tentang cara kerja rangkaian dan bagaimana rangkaian boleh dibina untuk mengoptimumkan perkongsian dan pengurusan data.

Bahasa Malaysia

Ini adalah kursus tiga peringkat yang bertujuan untuk melatih para pelajar untuk bercakap, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu. Pelbagai bacaan, kefahaman, menulis, mendengar, dan latihan bercakap merupakan sebahagian daripada kurikulum. Anda akan diajar sejarah Bahasa Malaysia. Anda akan dilatih dalam aspek fonetik bahasa Melayu dan Rumi, perbendaharaan kata, dan tatabahasa.

Multimedia

Mod: Sepenuh masa

Tempoh: 1 tahun 6 bulan

Permulaan: Januari, April & September

Keperluan kelayakan: 16+ tahun dan Tahap 2 (IT-050-2)

Subjek yang dilindungi: Pembuatan Storyboard, Perancangan Pengeluaran, Tinjauan Produk, Penyelarasan Output Pengeluaran, Penyediaan Laporan dan Latihan Staf.

Kursus ini pada visual-animasi melatih pelajar menggunakan teknologi multimedia terkini. Dari ka bentuk animasi hingga pasca produksi, semua bidang animasi visual diliputi. Kursus ini juga meliputi laman web yang dibangunkan dan dikabentuk.

Kursus Pentadbiran Pejabat

Tempoh: 12 bulan

Tahap 1 dan 2, kursus ini dika untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus pejabat. Apabila pelajar menyelesaikan kursus, meka akan dibenarkan untuk mengkhususkan diri dalam bidang pentadbiran perubatan, pergigian, undang-undang, dan kejuruteraan.

Kursus Kesetiausahaan.

Mod: Sepenuh masa

Tempoh: 1 1/2 Tahun

Bermula: Januari, April, Jun & Oktober

Keperluan kelayakan: Umur 16-25 tahun

Subjek yang dilindungi: Pentadbiran C01-Hospitaliti, Pentadbiran C01-Hospitaliti, Dokumentasi C02-Pejabat, Pentadbiran C03-Pengisian, Pentadbiran C04-Petty Cash, C05-Mesyuarat & Penyelarasan Acara, Pengaturan C06-Perjalanan dan Pentadbiran Kerja E01-Hukum.

Ini adalah kesinambungan Kursus Pentadbiran Pejabat (Tahap 3). Di sini pelajar akan membina kemahiran yang meka perolehi dalam dua peringkat sebelumnya. Dari latihan mengenai simpan kira untuk menggunakan teknologi pentadbiran, semuanya dilindungi.

Diploma Pengurusan Sumber Manusia

Mod: Sepenuh masa

Tempoh: 2 ½ tahun

Permulaan: Januari, April & September

Keperluan kelayakan: SPM dengan minimum 3 kdit dalam mana-mana sijil subjek / pas dalam bidang berkaitan / kelayakan yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Sama seperti diploma perniagaan yang lain, kursus ini merangkumi pelbagai perkara umum yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan. Dua semester akhir memberi tumpuan kepada subjek pengkhususan Pengurusan Sumber Manusia. Pelajar akan dapat memahami bagaimana untuk memanfaatkan kuasa modal insan organisasi terbaik. Kajian kes, ceramah tetamu dan pelbagai metodologi pengajaran akan digunakan.

Pengurusan projek

Victoria International College juga menjalankan kursus pengurusan projek. Kursus ini dika untuk memberi pelajar pengetahuan mendalam tentang pengendalian dan pelaksanaan projek. Kursus ini amat berguna untuk orang yang bekerja dan yang mencari peningkatan pengetahuan. Kursus ini bertindak sebaik-baiknya sebagai kursus tambahan selepas kursus lengkap.

Diploma Seni Kulinari

Mod: Sepenuh masa

Ini adalah kursus yang sangat komphensif bagi semua yang berusaha memasuki industri Makanan & Minuman. Dari perancangan menu ke pengurusan stok, setiap aspek pengurusan masakan akan diajar. Kursus ini mempunyai tiga tahap, dengan dua peringkat pertama menerima 600 jam setiap arahan dan tahap akhir menerima 1200 jam pengajaran dan latihan. Menggunakan pelbagai metodologi pengajaran, seperti ceramah, demonstrasi, dan lawatan lapangan, fakulti menyimpan pelajar terlibat dan menyediakan latihan di tempat. Selepas tamat kursus, pelajar menerima Pensijilan Kemahiran Malaysia dari Pembangunan Kemahiran Jabatan, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia.

Semua kursus yang disebut di atas boleh didapati di kampus.