Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Multimedia dan Teknologi Web

Tajuk Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Multimedia dan Teknologi Web
Gambaran Keseluruhan Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Multimedia dan Teknologi Web merangkumi konsep asas dengan mata pelajaran seperti: asas-asas Internet, organisasi komputer dan seni bina, Asas multimedia, Bahasa pengaturcaraan dan bahasa komunikasi contohnya Perancis dan Bahasa Inggeris. Kolej Antarabangsa Victoria memfokus pada pembangunan keseluruhan seseorang pelajar pembelajaran konsep saintifik multimedia dan teknologi web.
Mod Pengajian Full time – 3 tahun
Pengambilan Januari, April & September
Syarat Kemasukan Lulus STPM (2 Prinsip) & kredit SPM dalam mata pelajaran Matematik / A Level dan yang setaraf dengan CGPA 2.0 minimum atau Lulus Matrikulasi, Asasi atau Diploma Lulus dengan CGPA 2.0 minimum dan SPM dengan Matematik kredit atau lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Maklumat maklumat Kursus
Semester 1
Bahasa 1 - Bahasa Perancis 1
Inggeris 1
Asas-asas Internet
Organisasi Komputer dan Seni Bina
Matematik untuk Pengkomputeran
SEMESTER 2
Bahasa 2 - Bahasa Perancis 2
Inggeris 2
Pengenalan kepada Multimedia dan permohonannya
Pengaturcaraan C
Matematik Zarah
SEMESTER 3
Islam Tamadun dan Hubungan Etnik Asia (Hanya Pelajar Tempatan)
Bahasa Melayu Komunikasi 2 Kaji (International Students)an (International Students) Malaysia
Kebangsaan Bahasa A (SPM hantaran BM) (MPU2) Kepimpinan dan Kemahiran Antara Perseorangan (SPM kredit BM)
Islam Pendidikan Moral Kaji (MPU 3)an (MPU 3)
Kemahiran (MPU 4) Insaniah
SEMESTER 4
Struktur Data & Algoritma
Pelanggan & Pengkomputeran Pelayan
Pulau Jawa Pengaturcaraan
Asas Grafik Komputer
I Elektif
SEMESTER 5
Perkhidmatan Web
Pengenalan kepada Pengaturcaraan PHP
Perisian PC -Theory
Perisian PC -Practical
Pengaturcaraan Orientasi Objek dengan C++
SEMESTER 6
Gelagat Pengguna
Pemprosesan Imej Digital
Pilihan II
SEMESTER 7
Sistem Pengurusan Pangkalan Data
Kecerdasan Buatan
Pengaturcaraan Nujum
Pengenalan kepada Teknik Animasi
Pilihan III @ I
SEMESTER 8
Asas Visual
Teknologi (ASP.Net) Web
Sistem Pengendalian
Pilihan III
I Elektif
SEMESTER 9
Sistem Maklumat Pengurusan
Pengiraan dan Undang-undang Jaringan
Pengurusan Projek Keusahawanan dan Jaringan

Sarjana Muda Sains di Multimedia dan Teknologi Web

Program ini ialah satu langkah penting kepada para pelajar yang amat berharap agar semua pelajar berjaya mengecapi besar dalam kedua-dua bidang ini. Multimedia telah menjadi satu sektor sangat besar seperti hari ini yang mencabar senario persekitaran teknologi semasa. Salah satu ciri kursus ini adalah menerusi pengurusan projek perniagaan dari aspek yang berbeza demi mencapai matlamat bersama. Ia melibatkan topik-topik berkaitan dengan teknologi dan seterusnya dapat membantu pelajar-pelajar mendapatkan peluang-peluang pekerjaan pada masa akan datang.

Mengapa memilih Kursus ini?

Program VIC direka untuk pelajar-pelajar yang digalakkan dalam membuat kerjaya dalam bidang yang membangunkan teknologi web dan teknologi multimedia yang paling diperlukan dalam mana-mana organisasi. Pembangunan pelajar adalah titik besar & penting untuk Victoria International University dan dengan itu, kami menyediakan pelbagai topik untuk pelajar untuk belajar dalam kursus ini. Kursus ini merangkumi topik-topik sains komputer seperti DSA, Pelanggan & Pelayan Pengkomputeran, Java Programming, Grafik, Web Services dan animasi. Ini semua topik yang sangat canggih dan juga berguna dalam pandangan peluang yang baik.