Asasi Sastera

Program ini menyediakan pelajar dalam bidang komunikasi. Ia direka untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran literasi media diperlukan pengamal media masa depan. mata pelajaran akademik termasuk Penghargaan Kesusasteraan dan Penulisan Kreatif di mana kompleks dan dinamik bahasa bertulis diajar. Pelajar akan diberi kefahaman tentang bahagian kreatif dan kritikal bertulis, untuk menyediakan mereka untuk kerjaya yang memerlukan penggunaan perkataan dan imej secara kreatif dan berkesan menyampaikan idea melalui media seperti televisyen, radio, akhbar dan Internet.