Kerjasama Industri

Pendidikan berkualiti tidak boleh dicapai tanpa latihan praktikal. Kepentingan latihan yang bersungguh-sungguh dalam keadaan sebenar dan kajian kes boleh difahami dengan baik dalam persekitaran yang kompetitif masa kini di mana setiap organisasi adalah berorientasikan hasil dan menuntut output. Pelbagai enakmen dan jawatankuasa telah dibentangkan dan ditubuhkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa menunjukkan lagi keperluan kerjasama industri kukuh di Malaysia yang boleh dicapai dengan pelbagai usaha.

Dalam usaha untuk datang dengan harapan dan permintaan pasaran korporat yang tidak dijangka, VIC berkerjasama dengan industri dan merapatkan jurang antara pelajar dan pasaran kerja. Hubungan dalam sektor ini yang berbeza daripada dunia korporat akan membantu melahirkan teknokrat yang cekap kepada pasaran. Jenama dan syarikat terkemuka sentiasa memerlukan profesional yang cekap yang lebih memfokus terhadap kerjasama industry. Dalam pada masa yang sama VIC akan turut sama menampung keperluan baru seperti bidang keusahawanan. VIC akan bertanggungjawab bukan sahaja membina dan mengekalkan hubungan dengan pelbagai perusahaan tetapi juga akan menyediakan platform yang unik untuk menyemak dan meningkatkan kurikulum latihan dalam pelbagai bidang pengajian dan dengan itu menetapkan standard baru dan lebih baik untuk layak. Objektif utama kerjasama industri VIC digariskan seperti di bawah: -

  • Mewujudkan hubungan relatif dan rangkaian dengan industri / perdagangan / fakulti akademik dan pelajar.
  • Untuk membolehkan pertukaran maklumat yang berpengaruh di antara kolej dan industri.
  • Untuk mengkaji semula dari masa ke semasa kurikulum latihan di bawah pelbagai bidang untuk mengenal pasti kelemahan yang timbul dan membolehkan pelajar untuk menghadapi cabaran dalam persekitaran yang lebih kompleks.
  • Sistem penempatan kampus.
  • Mengadakan seminar / simposium dan bertemu untuk berinteraksi dengan pakar-pakar kenaikan korporat