Diploma Pengurusan Sumber Manusia

Tajuk Kursus Diploma Pengurusan Sumber Manusia
Gambaran Keseluruhan Kursus

Salah satu kursus yang turut ditawarkan di dari Victoria International College ialah Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Menerusi kursus ini, penuntut-penuntut akan mempelajari pelbagai aspek menguruskan sebuah syarikat dengan pengkhususan dalam sub bidang pengurusan sumber manusia. Kursus ini ditawarkan di Victoria International College sebahagian besarnya fokus pada pentadbiran sumber manusia di sebuah organisasi.

Topik yang akan dipelajari berkaitan dengan senario dunia sebenar pengurusan perniagaan. Pelajar akan mengetahui dan mendalami tentang pengurusan strategi dan pelan, teori dan amalan pengurusan sumber manusia dan lain-lain lagi. Kursus DHRM berfungsi untuk melatih pelajar dengan kemahiran yang sesuai dalam pentadbiran sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Dengan memfokuskan kepada etika seorang pakar seperti tingkah laku manusia bagi sesebuah organisasi, bagaimana untuk menguruskan aspek keadaan ekonomi dalam perniagaan dan lain-lain.

Mod Pengajian Sepenuh masa - 3 tahun
Pengambilan Januari, April & September
Maklumat Kursus Syarat Kemasukan: Lulus SPM dengan kredit minimum 3 termasuk sijil / lulus Matematik dalam bidang berkaitan /kelayakan-kelayakan lain yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
Course Details
Semester 1
Subjek Kode No Kredit
Bahasa Inggeris Perniagaan Eng 1113 3
Bahasa Inggeris Perniagaan DIHR 1123 3
Perniagaan matematik DIHR 1134 4
Prinsip Pemasaran DIHR 1143 3
Com. App dalam Perniagaan DIHR 1153 3
Mikroekonomi DIHR 1163 3
Semester 2
Subjek kode No Kredit
Komunikasi Perniagaan DIHR 1213 3
Pengenalan kepada statistik DIHR 1224 4
Perakaunan kewangan DIHR1234 4
Perhubungan Perusahaan DIHR1244 4
Ekonomi Makro DIHR1253 3
Bahasa Malaysia MPW 1113 3
Pengajian Malaysia MPW 1133 3
Pengajian Islam MPW 1143 3
Pendidikan Moral MPW 1153 3
Semester 3
Subjek Kode No Kredit
Pengurusan Sumber Manusia DIHR 2113 3
Etika Perniagaan DIHR 2123 3
Undang-Undang Syarikat LAW 2134 4
Pampasan dan faedah DIHR2143 3
Kelakuan Organisasi DIHR 2153 3
Semester 4
Subjek Kode No Kredit
Pembangunan Sumber Manusia DIHR 2213 3
Pengurusan Prestasi DIHR 2223 3
Pekerjaan Rendah LAW 2234 4
Perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan DIHR 2243 3
Semester 5
Subjek Kode No Kredit
Sistem Maklumat Sumber Manusia DIHR 2313 3
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DIHR 2323 3
Semester 6
Subjek kode No Kredit
Keusahawanan DIHR 3113 3
Latihan & Pembangunan DIHR 3123 3
Pemikiran kritikal DIHR 3133 3
Pemikiran kritikal DIHR 3143 3

Diploma Pengurusan Sumber Manusia

Diploma Pengurusan Sumber Manusia adalah kursus peringkat diploma bagi pelajar yang ingin menceburi kerjaya di dalam syarikat-syarikat sektor swasta seperti BPO, Syarikat Multinasional, individu dan sektor swasta dan lain-lain. Diploma Pengurusan Sumber Manusia memberi pendedahan kepada seseorang pelajar untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat serta merebut peluang yang berbeza dalam organisasi.

Kursus ini dikenalpasti dengan pentadbiran aset-aset bahagian manusia yang berbeza di sebuah organisasi. Prestasi pekerja di sesebuah organisasi, perniagaan (masing-masing atau tetap) tidak sepatutnya diperbesarkan dalam bidang pengurusan organisasi manusia. Pengurusan sumber manusia pada asasnya ialah bertanggungjawab dalam pentadbiran keupayaan-keupayaan kerja dan keupayaan-keupayaan antara perseorangan dalam pertubuhan itu. Pengurus Sumber Manusia sentiasa menggunakan dan mengubahsuaikan sumber manusia dengan berkesan.

Mengapa Memilih Kursus ini?

Kursus diploma ini membenarkan seseorang pelajar untuk mendapatkan idea-idea pentadbiran yang asas mengenai organisasi. Kursus ini pada asasnya bertujuan memberikan setiap pelajar satu kesedaran luas dan yang berkaitan dengan perniagaan, misalnya, mentadbir, spekulasi-spekulasi operasi, asas pentadbiran wang, kualiti konservatif organisasi, pentadbiran hubungan pelanggan , dan yang amat penting pentadbiran organisasi, E-perniagaan, Entrepreneurship dan sebagainya. Keupayaan-keupayaan ini ialah tuntutan utama untuk seseorang pelajar mempunyai satu kerjaya yang lumayan di masa hadapan. Pemegang diploma juga boleh melanjutkan pengajian yang lebih tinggi dalam pentadbiran perniagaan contohnya, Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana Pengurusan Sumber Manusia. Terdapat banyak peluang pekerjaan terbuka luas selepas tamat kursus ini untuk pelajar dalam pelbagai organisasi.