MEMOHON TALIAN Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Penolong Teknologi Mekatronik Tahap 2,3 & 4

Our Accredited centre, Victoria International College offers skills Certificate/Diploma (SKM/DKM) courses under the Jabatan Kemahiran Malaysia (Department of Skills Development of the Ministry of Human Resources). Various vocational courses are offered in the fields of:

 • Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Penolong Teknologi Mekatronik Tahap 2,3 & 4
 • Tajuk Kursus: Sijil Kemahiran Malaysia Mekatronik
 • Mod Pengajian: Sepenuh masa (Tahap 2, 3, & 4)
 • Pengambilan: Jan, April, Jun, September dan November.

Syarat Kemasukan

Keperluan minimum umur antara 16-25 tahun
Boleh membaca dan menulis

Maklumat Kursus (Tahap 2): Automasi Kejuruteraan Industri Perkhidmatankakitangan Sokongan (TAHAP 2) adalah juruteknik yang bertanggungjawab terhadap industri kejuruteraan automasi dan berfungsi perkhidmatan sokongan dalam organisasi. Peranan penyandang ini adalah untuk memastikan pentadbiran dan pelaksanaan fungsi-fungsi perkhidmatan sokongan ini juga dianjurkan dalam usaha untuk mencapai objektif jabatan dan misi organisasi dan wawasan secara keseluruhannya. Ia adalah keperluan untuk penyandang untuk mempunyai industri kemahiran kejuruteraan automasi yang berkaitan, pengetahuan dan sikap.

Maklumat Kursus (Tahap 3): Penyelia Kejuruteraan Industri Automasi (TAHAP 3) adalah penyandang yang bertanggungjawab Penyelaras kejuruteraan automasi fungsi perkhidmatan sokongan industri bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh majikan berkesan. Peranan penyandang adalah untuk membantu Pentadbir Industri Automasi Kejuruteraan dan Pengurus dalam menggunakan semua sumber yang diperuntukkan untuk mencapai objektif jabatan dengan cara untuk mencapai keseluruhan misi dan visi organisasi. Memandangkan hakikat bahawa Penyelia Kejuruteraan Industri Automasi mengetuai kumpulan Industri Automasi Juruteknik Kejuruteraan dan terlibat secara langsung dalam Penyeliaan aktiviti kejuruteraan automasi industri, ia adalah satu keperluan bahawa dia memperoleh automasi industri berkaitan pengetahuan teknikal dan pengurusan penyeliaan kemahiran.

Maklumat Kursus (Tahap 4): Penolong Mekatronik Teknologi (TAHAP 4) adalah orang yang ditugaskan untuk menganalisis manufacturability produk mekatronik, membangunkan reka bentuk produk mekatronik, mengurus fabrikasi produk mekatronik, mengurus projek mekatronik dan mengurus fungsi mekatronik dan logistik.

Khususnya mereka bertanggungjawab kepada kerja berikut:

 • menyediakan kertas cadangan mengenai Konsep Produk Mekatronik.
 • Pelan Proses Pembangunan Produk
 • menyediakan Cadangan konsep produk Mekatronik.
 • Melaksanakan Mekatronik Parameter Produk Pengiraan
 • Merekabentuk Produk Mekatronik
 • Menyediakan Rang Undang-UndangProduk Mekatronik Daripada Bahan
 • menyediakan lukisan maklumat Mekatronik
 • PelanJadualProduk Mekatronik Fabrication
 • Memantau aktiviti Produk Mekatronik Fabrication
 • Rancang Bahagian Projek pelan dalam jadual.
 • Memantau produk Mekatronik Assemblies
 • Memantau Ujian Mekatronik Projek (Pilot)
 • Kelakuan Pra-Penghantaran pemeriksaan produk
 • Menjalankan Pemasangan Mekatronik Dan Pentauliahan
 • Menyediakan produkArahan Manual
 • Kelakuan kajian Mekatronik On-Site
 • Kelakuan Peralatan &Persediaan Jentera
 • DitubuhkanProgram Kesihatan Alam Sekitar (OSH)Dan Keselamatan
 • Menyelaras Penyelenggaraan Peralatan
 • Masalah Kelakuan peralatan Mekatronik

Jadual program

Arahan mengambil tempat hari Isnin hingga Jumaat, 9:00-4:00 Di samping itu, pelajar dikehendaki untuk mengambil bahagian dalam program-program kebolehan teras siang Jadual berbeza-beza setiap semester dan akan disalurkan kepada pelajar pada permulaan program.

Sijil

Mereka yang berjaya menamatklan pengajian akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia dari Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia. Persijilan ini mendapat pengiktirafan pihak kerajaan. Kursus ini adalah di bawah pendidikan vokasional sama yang diajar di sekolah-sekolah vokasional.

Pemohon akan dinilai atas dasar kepentingan khusus mereka dalam program ini dan kesungguhan mereka untuk meneruskan kursus pengajian ini. Pengalaman kerja dalam profesion masakan juga akan dipertimbangkan, tetapi tidak menjadi satu keperluan. Pemohon mesti mempunyai penguasaan kemahiran dan teknik yang diperlukan untuk membaca dan melaksanakan resipi, seperti pengetahuan timbangan dan ukuran.