Wawasan Victoria International College

Moto di Victoria International College adalah untuk memupuk kemungkinan dan memberi inspirasi kepada niaga hadapan. Matlamat kami adalah untuk menjadi sebuah kecemerlangan setanding kolej. Sebagai sebuah kolej antarabangsa yang berpangkalan di Malaysia, VIC bercita-cita untuk menjadi pusat utama dalam rangkaian pengetahuan seluruh dunia.

Pada VIC, semua ahli menikmati sejumlah besar peluang untuk pertumbuhan peribadi, profesional dan intelektual. Bekerja atau belajar di VIC akan menyebabkan pembangunan individu yang bulat, yang dilengkapi untuk menangani cabaran dunia hari ini serba cepat. Kami berusaha untuk memupuk individu yang boleh membuat perbezaan dalam masyarakat sama ada sebagai ahli atau pemimpin melalui pendidikan transformatif.

Untuk merealisasikan visi ini, Victoria International College berusaha untuk:

 • Menarik akademik kuat pelajar, penuh minat dan dedikasi daripada pelbagai latar belakang.
 • Menarik, memupuk dan mengekalkan fakulti terbaik, memandangkan ia satu faktor paling penting yang menentukan kualiti itu pendidikan.
 • Menyediakan pengalaman pendidikan yang sangat baik dengan program-program yang relevan dengan keperluan industri, meluaskan pengalaman, menawarkan orientasi global, dan membolehkan pembangunan kemahiran dan nilai yang membantu pelajar mencapai potensi penuh mereka.
 • Membangunkan persekitaran yang menanamkan komitmen ke arah pembelajaran sepanjang hayat di kalangan staf dan juga pelajar.
 • Memupuk kecemerlangan di proses ajaran, pengajian, penyelidikan dan semua aktiviti secara umum.
 • Titiskan semangat keusahawanan dan kepimpinan.
 • Memastikan kakitangan yang optimum dan perkhidmatan pelajar, pengurusan sumber dan pentadbiran dengan mengguna pakai amalan terbaik pengurusan dan tadbir urus.
 • Membangunkan profil di seluruh dunia sebagai kecemerlangan setanding universiti dan mewujudkan masyarakat antarabangsa profesional penuh minat dan dedikasi, ulama, cendekiawan dan pegawai.
 • Menghasilkan profesional yang boleh menyumbang ke arah pertumbuhan yang menyeluruh, seimbang dan mampan di Malaysia dan di seluruh dunia.
 • Memupuk persefahaman antara budaya di kalangan individu dari pelbagai kaum dan bangsa.

VIC Wawasan

Moto di Victoria International College adalah untuk memupuk kemungkinan dan memberi inspirasi kepada niaga hadapan. Matlamat kami adalah untuk menjadi sebuah kecemerlangan setanding kolej. Sebagai sebuah kolej antarabangsa yang berpangkalan di Malaysia, VIC bercita-cita untuk menjadi pusat utama dalam rangkaian pengetahuan seluruh dunia.

Pada VIC, semua ahli menikmati sejumlah besar peluang untuk pertumbuhan peribadi, profesional dan intelektual. Bekerja atau belajar di VIC akan menyebabkan pembangunan individu yang bulat, yang dilengkapi untuk menangani cabaran dunia hari ini serba cepat. Kami berusaha untuk memupuk individu yang boleh membuat perbezaan dalam masyarakat sama ada sebagai ahli atau pemimpin melalui pendidikan transformatif.

Untuk merealisasikan visi ini, Victoria International College berusaha untuk:

 • Menarik akademik kuat pelajar, penuh minat dan dedikasi daripada pelbagai latar belakang.
 • Menarik, memupuk dan mengekalkan fakulti terbaik, memandangkan ia satu faktor paling penting yang menentukan kualiti itu pendidikan.
 • Menyediakan pengalaman pendidikan yang sangat baik dengan program-program yang relevan dengan keperluan industri, meluaskan pengalaman, menawarkan orientasi global, dan membolehkan pembangunan kemahiran dan nilai yang membantu pelajar mencapai potensi penuh mereka.
 • Membangunkan persekitaran yang menanamkan komitmen ke arah pembelajaran sepanjang hayat di kalangan staf dan juga pelajar.
 • Memupuk kecemerlangan di proses ajaran, pengajian, penyelidikan dan semua aktiviti secara umum.
 • Titiskan semangat keusahawanan dan kepimpinan.
 • Memastikan kakitangan yang optimum dan perkhidmatan pelajar, pengurusan sumber dan pentadbiran dengan mengguna pakai amalan terbaik pengurusan dan tadbir urus.
 • Membangunkan profil di seluruh dunia sebagai kecemerlangan setanding universiti dan mewujudkan masyarakat antarabangsa profesional penuh minat dan dedikasi, ulama, cendekiawan dan pegawai.
 • Menghasilkan profesional yang boleh menyumbang ke arah pertumbuhan yang menyeluruh, seimbang dan mampan di Malaysia dan di seluruh dunia.
 • Memupuk persefahaman antara budaya di kalangan individu dari pelbagai kaum dan bangsa.

Victoria International College Core Values

Kecemerlangan

Dalam dunia yang kompetitif hari ini, cemerlang dalam segala-galanya yang dilakukan adalah satu-satunya cara untuk berjaya. Kami di Victoria International College memahami perkara ini dan berusaha untuk menawarkan yang terbaik daripada segala-galanya. Proses pemilihan kami memastikan bahawa individu yang bersemangat dan komited membentuk asas pelajar di kolej.

Pelajar-pelajar ini layak menjadi guru yang terbaik, yang bukan sahaja mempunyai perintah ke atas mata pelajaran, tetapi juga menyedari kaedah pengajaran yang berkesan. Kami memastikan ini dengan menarik, memupuk dan mengekalkan fakulti yang terlatih dan berpengalaman.

Hasilnya ialah persekitaran yang memberi inspirasi kepada komitmen terhadap pembelajaran di kalangan kakitangan dan pelajar, dan menghasilkan profesional, yang bersedia untuk menghadapi cabaran dunia yang dinamik hari ini dengan jayanya.

Integriti

Kesesuaian kepada nilai-nilai teras dan ideologi dalam semua pendirian adalah bukti terbesar integriti VIC. Semua perhubungan termasuk antara kolej dan pelajar, pelajar dan fakulti dan kolej dan fakulti berdasarkan kepercayaan dan integriti adalah perlu untuk mendapatkan kepercayaan. Sejak 35 tahun yang lalu VIC telah menegakkan semua nilai teras yang berintegriti, yang membolehkan ia untuk menarik komuniti antarabangsa pelajar berbakat.

Ketelusan

VIC cuba untuk melaksanakan pengurusan yang terbaik dan amalan pentadbiran dan ini termasuklah mengekalkan tahap tertinggi yang mungkin ketelusan dalam semua operasinya. Pada VIC anda boleh yakin untuk menerima semua maklumat yang anda perlukan pendahuluan. Semua aktiviti kami, dasar dan keputusan boleh diakses kepada kakitangan dan juga pelajar. Ini membantu dalam mewujudkan sistem yang adil dan tidak berat sebelah.

Semangat

Kami berminat dengan kerja-kerja kami dan kami cuba untuk menyalakan semangat yang sama dalam kakitangan dan pelajar-pelajar kita juga. Daya yang menggesa anda untuk memberikan yang terbaik adalah semangat. Ini adalah kualiti yang boleh bertukar biasa menjadi luar biasa. Ia adalah semangat kami untuk ilmu dan pendidikan yang mendorong kita untuk berusaha dan bekerja kuat ke arah menjadi sebuah pusat kecemerlangan pendidikan global.

Kebebasan Akademik

Pada VIC, pelajar dan kakitangan adalah bebas untuk belajar, mengajar dan menuntut ilmu secara umum tanpa sekatan yang tidak munasabah atau gangguan daripada peraturan-peraturan dan dasar-dasar institusi. Ini membantu pelajar meluaskan pengalaman mereka dan membolehkan mereka untuk membentuk pendapat mereka sendiri dan menyatakan mereka.

Kerja berpasukan

Sesebuah institusi pendidikan tidak boleh wujud sebagai entiti yang berdiri sendiri. Kualitinya ditentukan oleh kualiti pelajar, kakitangan dan pengurus itu. Ini adalah sebab mengapa kami menggalakkan kerja berpasukan di semua peringkat dan cuba untuk menanamkan rasa pemilikan dan kekitaan di kalangan semua ahli keluarga VIC.

Kreativiti

Dunia sedang berubah pada kadar apa-apa pesat yang berfikir kreatif adalah penting untuk terus hidup. Tidak kira bagaimana menyediakan anda hari ini, anda perlu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini adalah di mana kreativiti datang ke dalam gambar. Kelas bersaiz kecil yang menyokong perhatian peribadi dan menggalakkan perbincangan animasi - ini adalah salah satu daripada langkah-langkah yang diambil oleh kami untuk menggalakkan kreativiti di VIC.

Kebertanggungjawaban

Kebertanggungjawaban ialah suatu istilah pelbagai aspek yang melibatkan kuasa, tanggungjawab, penilaian serta kawalan. Sejauh kebertanggungjawaban dalam pendidikan berkenaan, ia mungkin didefinisikan sebagai tanggungjawab yang menyertai kuasa untuk membuat sesuatu. Vic mengambil tanggungjawabnya dengan sangat serius dan memastikan bahawa kuasa yang ia mempunyai digunakan di satu cara boleh dipercayai dan wajar.

Profesionalisme

Apabila ia datang kepada profesionalisme, kami percaya dalam memimpin melalui teladan. Semua ahli kakitangan kami menunjukkan profesionalisme. Kami percaya bahawa profesionalisme adalah salah satu daripada unsur-unsur teras pendidikan. Ia adalah kualiti bahawa seseorang itu tidak boleh melakukannya tanpa di dunia luar. Di kolej pelajar diajar kemahiran untuk berjaya dunia profesional, tetapi pendidikan mereka akan lengkap tanpa satu pengajaran dalam profesionalisme.

Tanggungjawab Sosial

Tanggungjawab sosial bermakna tingkah laku sensitif dan beretika terhadap isu-isu budaya, sosial, alam sekitar dan ekonomi. Pada VIC anda akan datang berhubung dengan orang dari pelbagai latar belakang. Ini adalah satu peluang besar untuk meluaskan ufuk seseorang dan mendapatkan orientasi global. Kami menggalakkan tingkah laku yang bertanggungjawab secara sosial untuk memastikan bahawa semua profesional, intelektual dan ulama yang lulus dari kolej itu mempunyai kesan positif ke atas masyarakat mereka datang dalam hubungan dengan.