Kesihatan Persekitaran

Tajuk Kursus Diploma Kesihatan Persekitaran
Gambaran Keseluruhan Kursus

Kesihatan persekitaran ialah satu cabang ilmu yang meluas berkaitan dengan kesihatan awam yang membabitkan tentang semua aspek persekitaran tiruan dan semulajadi yang boleh mempengaruhi kesihatan manusia. Diploma Kesihatan Persekitaran ini ditawarkan di Victoria International College dengan memfokus pada pelbagai aspek kesihatan manusia dan penyakit yang ditentukan oleh faktor persekitaran.

Victoria International College menyediakan program Diploma Kesihatan Persekitaran untuk tempoh 3 tahun dengan latihan teori dan pengalaman yang menyediakan pelajar dengan maklumat dan kemahiran dalam amalan kesihatan alam sekitar. Kursus ini direkabentuk dengan kurikulum dan data disusun dengan baik di bawah bimbingan pensyarah dan tutor yang berkelayakan dan berpengalaman.

Mod Pengajian Sepenuh masa - 3 tahun
Pengambilan Januari, April & September
Syarat Kemasukan Lulus SPM 3 kredit termasuk Sains atau lulus bidang berkaitan sijil atau kelayakan-kelayakan lain yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
Maklumat Kursus
 • PENGENALAN ALAM TOKSIKOLOGI
 • PENGENALAN TANAH & HYDROGEOLOGIC
 • EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK
 • PENGAJIAN MALAYSIA
 • TEKNOLOGI, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN MAKANAN
 • PERUNDANGAN KESIHATAN ALAM SEKITAR
 • PENILAIAN ALAM
 • MIKROBIOLOGI
 • KIMIA
 • KESELAMATAN & KESIHATAN
 • PENGURUSAN KUALITI DAN KEBERSIHAN AIR
 • PENGGUNAAN PERUMAHAN & TANAH
 • KAEDAH PENYELIDIKAN KESIHATAN ALAM SEKITAR
 • KAWALAN VEKTOR DAN MAKHLUK PEROSAK
 • KEBERSIHAN INDUSTRI
 • PENDIDIKAN KESIHATAN PROMOSI DAN
 • TATACARA UNDANG-UNDANG
 • SEMINAR KERJAYA DAN PEMBANGUNAN KESIHATAN ALAM SEKITAR
 • TINJAUAN KESIHATAN ALAM SEKITAR
 • KAJIAN PENEMPATAN PENDIDIKAN KESIHATAN
 • HUBUNGAN MANUSIA DAN SIKAP
 • PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN BERBAHAYA
 • SESI LATIHAN PRAKTIKAL
 • PENGAJIAN ISLAM atau PENDIDIKAN MORAL
 • ANATOMI & FISIOLOGI
 • PENGENALAN DALAM EH
 • BAHASA INGGERIS
 • KEMAHIRAN KOMPUTER
 • MATEMATIK
 • BAHASA KEBANGSAAN A
 • FIZIK
 • KAWALAN PENYAKIT

Diploma Kesihatan Persekitaran

Kesihatan persekitaran ialah satu lapangan yang mengemukakan faktor fizikal, biologi dan kimia luar kepada seseorang, dan semua faktor berkaitan lain yang memberi kesan kepada kelakuan. Ia melibatkan penilaian dan kawalan faktor-faktor persekitaran yang mempunyai potensi dan saling mempengaruhi kesihatan manusia. Objektif utama disiplin adalah untuk membentuk sokongan persekitaran kesihatan dan mencegah penyakit. Kelakuan yang tidak berkaitan kepada persekitaran luaran seperti yang dikaitkan dengan budaya atau genetik tidak diliputi di bawah tajuk ini.

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan persekitaran berdepan dengan kesihatan bidang manusia dan kualiti hidup yang bergantung kepada biologi, faktor-faktor persekitaran yang fizikal, kimia, psikologikal dan sosial. Ia melibatkan penilaian, pencegahan, kawalan dan pembetulan faktor-faktor persekitaran yang boleh mempunyai kesan buruk di kesihatan hadir dan generasi akan datang.

Aktiviti pemantauan dan kawalan dijalankan untuk melaksanakan dasar-dasar kesihatan persekitaran disebut sebagai perkhidmatan kesihatan alam sekitar. Perkhidmatan juga melibatkan promosi tingkah laku mesra alam dan teknologi, dan galakan parameter alam sekitar yang lebih baik. Profesional kesihatan persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan kawasan dasar baru.

Lebih kurang 25% daripada penyakit berlaku di seluruh dunia ialah satu hasil bahaya persekitaran. Persekitaran yang lebih sihat dapat membantu mencegah sebanyak 13 juta kematian setiap tahun. Kepentingan kesihatan persekitaran jelas ada dari fakta ini. Oleh itu, kami menawarkan program yang bertepatan ini di Victoria International College (VIC) untuk menyediakan pemegang diploma yang bersedia berdepan dengan penilaian masalah kesihatan, memahami sebab-sebab saintifik dan penyelesaian yang mungkin untuk kawalan dan pembetulan isu-isu persekitaran utama dihadapi dengan memajukan serta negara perindustrian.

Organisma biologi, bahan kimia dan bahan-bahan tercemar yang lain ialah sebahagian daripada rutin harian manusian. Beberapa pencemaran disebabkan bahan kimia buatan manusia, manakala yang gemar melakukan kerosakan terhadap alam semulajadi. Pendedahan kepada bahan-bahan tercemar boleh menyebabkan isu-isu kesihatan seperti masalah saraf, isu-isu reproduktif, gangguan pernafasan malah kanser. Tahap ketoksikan berbeza dari satu pencemaran kepada yang lain. Adalah menjadi tanggungjawab profesional kesihatan persekitaran untuk mengenalpasti punca kombinasi,mempelajari punca pencemaran dan cara mengatasinya, dan mengemukakan pendekatan-pendekatan yang boleh mengawal permaslaahan ini.

Kesihatan persekitaran juga dimaksudkan sebagai sistem-sistem septik, permit pembinaan dan keselamatan makanan kepada jabatan-jabatan kesihatan tempatan, manakala ia bererti menangani bencana alam seperti banjir dan gempa bumi untuk agensi pusat. Program yang ditawarkan VIC turut diiktiraf oleh badan-badan kerajaan serta sektor swasta. Ini membuktikan graduan VIC dalam jurusan ini layak untuk memenuhi permintaan pasaran pekerjaan dalam sektor kerajaan serta agensi-agensi kesihatan persekitaran sektor swasta yang lainnya.

Mengapa memilih Kursus ini?

Kesihatan persekitaran mempunyai kesan langsung ke dalam kehidupan semua orang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pelajar lepasan Diploma Kesihatan Persekitaran dibekalkan dengan segala-gala aspke ilmu yang berkaitan dengan kesihatan persedkitaran. Misalnya, seperti makanan yang mereka beli adalah yang dapat dimakan, udara membolehkan manusia bernafas dan tidak mengandungi dengan bahan cemar, tempat bekerja atau kawasan rumah yang selamat, alam sekitar tidak dihuni dengan binatang perosak seperti lalat berterbangan membawa sisa-sisa kotoran. Pelajar yang mengikuti Diploma Kesihatan Persekitaran juga boleh melanjutkan pelajaran ke program ijazah yang lebih tinggi.

Pelajar jurusan ini berkemampuan untuk mengenalpasti isu-isu kesihatan alam sekitar. Mereka boleh menjalankan penilaian profesional dan penilaian dengan kawalan berkesan dan langkah-langkah berjaga-jaga untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Melalui program kesihatan persekitaran ini, pelajar akan didedahkan dengan perundangan kesihatan dan pelbagai prosedur penguatkuasaan awam, yang akan menjadikan mereka pegawai penguatkuasa yang cekap dalam sektor awam seperti; Kementerian Kesihatan atau Pihak Berkuasa Tempatan. Prospek kerjaya selepas diploma ini termasuk Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran di Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan, Alam Sekitar Kawalan Kesihatan dan Pegawai Penyelidik, Pegawai Keselamatan dan Kebersihan diri, program VIC direka khas untuk pembangunan keseluruhan pelajar yang bermaksud bahawa prospek kerjaya untuk semua pelajar VIC adalah cerah dalam mana-mana bidang.