Pentadbiran Perniagaan

Tajuk Kursus Diploma Pentadbiran Perniagaan (A9954)
Gambaran Keseluruhan Kursus Kursus Pentadbiran Perniagaan yang ditawarkan oleh Victoria International College memberi tumpuan kepada proses dan sistem organisasi, dan dengan cepat mengubah trend perniagaan. Kursus ini direkabentuk untuk melatih para pelajar dalam interpersonal dan berkemahiran, demi mencapai kecemerlangan dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. Permintaan yang tinggi terhadap graduan pentadbiran perniagaan tidak terhad kepada satu industri atau sektor sahaja. Kursus yang ditawarkan di VIC membolehkan para pelajar mengambil kesempatan daripada sebilangan besar peluang. Pengurusan perniagaan juga turut dikenali sebagai pentadbiran perniagaan.
Mod Pengajian Sepenuh masa - 2.5 tahun
Pengambilan (Januari 9, 9 April, Mei 28 & 13 Ogos (pengambilan fleksibel yang boleh didapati atas permintaan)
Syarat Kemasukan

SPM / UEC dengan tiga kredit
STPM
Diploma / Pra-Universiti atau kelayakan yang setaraf

Maklumat Kursus
 • Bahasa Inggeris Perniagaan
 • Perakaunan Kewangan
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Matematik
 • Analisis Pelaburan
 • Prinsip Pemasaran
 • Prinsip Pengurusan Operasi
 • Permohonan Mikrokomputer Perniagaan
 • Perakaunan Pengurusan
 • Statistik Perniagaan
 • Perniagaan Komunikasi
 • Mikroekonomi
 • Gelagat Organisasi
 • Pengenalan kepada Perakaunan
 • Asas Insurans
 • Sikap Pengguna
 • E-Commerce
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Sistem Maklumat Pengurusan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Keusahawanan
 • Undang-undang Perniagaan
 • Kaedah Penyelidikan

Pentadbiran Perniagaan

Kepelbagaian dalam pengurusan adalah salah satu usaha perniagaan dalam mencapai matlamat bersama. Ia melibatkan pemimpin yang baik dalam menguruskan sumber, proses serta manusia. Kepentingan pentadbiran perniagaan yang baik tidak memberi tekanan secara berlebihan. Pada hari ini, bidang ini amat penting kerana dunia perniagaan amat kompetitif dan perniagaan yang berubah dengan kepesatan global. Ia menjadi daya penggerak dalam sebuah organisasi. Pentadbiran perniagaan baik dapat memastikan.

Penggunaan optimum sumber-sumber organisasi: Pertumbuhan dan kestabilan satu usaha perniagaan bergantung kepada penggunaan yang cekap termasuklah fizikal dan sumber manusia. Pembaziran wujud boleh juga memberi kesan yang ketara kepada keuntungan sesebuah perusahaan. Untuk semua ini, pentadbiran perniagaan baik amatlah perlu. Fungsinya dari hari ke hari rata-rata: memastikan urus tadbir yang baik bahawa semua perusahaan dapat dilaksanakan dalam cara teratur dan berterusan. Hal ini saling membantu dalam meningkatkan keuntungan keseluruhan perniagaan.

Kelebihan persaingan: Pentadbiran yang cekap boleh dianggap sebagai salah satu kelebihan dan saling bersaing di antara satu sama lain. Senario ini membolehkan pengusaha perniagaan berpusu-pusu merebut peluang bagi mendahului pesaing-pesaingnya.

Peningkatan motivasi dan mengurangkan perolehan: Pengurusan sumber manusia merupakan satu bidang yang penting dalam pentadbiran perniagaan. Pekerja adalah sumber yang paling penting dalam sesebuah organisasi dan pengurusan yang cekap juga dianggap penting. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya untuk beroleh kejayaan. Pentadbir yang baik mampu memotivasikan pekerja-pekerjanya untuk memberikan hasil yang terbaik. Dia akan dapat mengurangkan kes-kes ponteng kerja dan meningkatkan perolehan, serta memastikan kesinambungan tanpa gangguankepada aktiviti perniagaan. Pentadbir dapat juga dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan kakitangan. Secara tidak langsung, ini dapat membantu dalam meningkatkan kecekapan perniagaan secara keseluruhannya.

Hubungan baik : Untuk perusahaan perniaagn memainkan peranannya adalah untuk mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan dan juga pembekal. Ini menjadi tanggungjawab seorang pentadbir untuk memastikannya. Seseorang pengurus yang cekap dapat memastikan bahawa organisasi tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan semua individu berkepentingan dalam industri. Dalam usaha untuk menjalankan fungsi-fungsi ini dengan berkesan, pentadbir memerlukan pengetahuan subjek yang luas dan kemahiran yang dinamik. Program pentadbiran perniagaan yang ditawarkan oleh Kolej Antarabangsa Victoria (VIC) menawarkan pandangan umum tentang dunia komersial. Kursus ini merangkumi semua bidang utama pengurusan seperti kewangan, sumber manusia dan pemasaran, dan menangani isu-isu perniagaan di peringkat antarabangsa. Selain itu, kursus ini juga membantu dalam pembangunan yang penting terutamanya kemahiran insaniah untuk menjadikan pelajar lebih berharga dan mendapat majikan yang berpotensi.

Mengenai Kursus

Kursus Pentadbiran Perniagaan yang ditawarkan oleh Victoria International College memberi tumpuan kepada proses dan sistem organisasi, dan dengan cepat mengubah trend perniagaan. Kursus ini direkabentuk untuk melatih pelajar dalam sikap dan kemahiran, dan untuk melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang berkaitan untuk membolehkan para pelajar memperolehi kecemerlangan dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. Permintaan terhadap graduan pentadbiran perniagaan tidak terhad kepada satu industri atau sektor. Diploma Pentadbiran Perniagaan VIC membolehkan pelajar-pelajar jurusan ini mengambil kesempatan sebilangan besar peluang pekerjaan selepas Berjaya menamatkan pengajian

Tujuan utama program ini adalah untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang penting untuk merancang, mentadbir, mengarah dan mengawal aktiviti-aktiviti organisasi. Setelah tamat kursus ini, mereka mampu meningkatkan fungsi perusahaan dengan pelaksanaan proses pentadbiran perniagaan dengan lebih baik. Program ini juga akan membantu para pelajar dalam menghargai kepentingan perancangan strategik perniagaan, pengurusan data yang lebih cekap, sumber dan manusia, dan peranan kepimpinan. Antara matapelajaran yang terkandung program ini ialah:

 • Pemasaran
 • Kewangan dan Perakaunan
 • Sumber Manusia
 • Membuat Keputusan
 • Ekonomi
 • Analisis kuantitatif

Pemasaran : Ramai pakar pengurusan mengetengahkan aspek pemasaran sebagai aspek yang paling penting dalam pengurusan perniagaan. Ia juga merupakan salah satu sudut yang paling popular dalam pengkhususannya. Penyelidikan pasaran, pengurusan jualan dan pengiklanan adalah sebahagian daripada kawasan sub pemasaran.

Program Pentadbiran Perniagaan VIC akan membiasakan kepada para pelajar dengan proses data penyelidikan pasaran iaitu mengumpul dan menganalisis. Para pelajar juga akan didedahkanmelalui proses jualan, yang melibatkan penetapan kos, pemindahan barang-barang ke lokasi pelanggan dan urusan rasmi yang berkaitan, dan selepas aktiviti jualan. Tawaran pengiklanan dengan promosi barangan atau perkhidmatan melalui pelbagai saluran. Selain daripada latar belakang teori, projek juga turut membantu para pelajar dalam menimba ilmu pegetahuan yang lebih praktikal. Kewangan dan Perakaunan: Bahagian Perolehan dan penggunaan optimum dana perniagaan dilindungi di bawah pengurusan kewangan dan perakaunan. Dana adalah nadi bagi mana-mana perniagaan, pengurusan kewangan dan perakaunan adalah salah satu matapelajaran yang paling penting dalam program ini. Perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, cukai dan kos adalah bidang sub matapelajaran ini.

Di bawah perakaunan kewangan, para pelajar akan diajar untuk menyediakan penyata kewangan yang berbeza dan menyenggarakan rekod semua urusan kewangan sesebuah organisasi untuk menunjukkan situasi dan prestasi kewangannya. Pengurusan perakaunan melibatkan analisis untuk mengambil keputusan yang optimum dari segi dasar dividen dan pelan. Rekod, penyusunan dan analisis kos dan langkah-langkah kawalan kos dilindungi di bawah kos. Pelbagai cukai langsung dan tidak langsung digunakan oleh sesebuah organisasi diuruskan di bawah percukaian. Sumber Manusia: Personel atau pengurusan sumber manusia adalah satu lagi bidang utama pentadbiran perniagaan. Ia termasuk sebagai sub bidang seperti pengambilan dan pemilihan, latihan dan pembangunan, pentadbiran gaji, hubungan perindustrian dan perancangan kakitangan. Di sini pelajar akan mempelajari tentang proses pengambilan calon-calon yang sesuai untuk pelbagai posisi jawatan, meningkatkan nilai pekerja melalui program-program latihan dan pembangunan, membangunkan gaji dan dorongan dasar untuk pekerja, mengekalkan hubungan pekerja yang baik dan menilai keperluan tenaga kerja masa depan sesebuah organisasi dan merancang sewajarnya.

Membuat Keputusan : Keupayaan dalam membuat keputusan adalah penting di semua peringkat organisasi. Sebagai contoh, keputusan strategik mengenai pertumbuhan dan pelaburan masa depan yang diambil oleh lembaga pengarah, manakala pengurus dikehendaki mengambil keputusan tektikal untuk pengurusan jabatan agar lebih berkesan. Program Pentadbiran Perniagaan akan membiasakan pelajar dengan pelbagai jenis keputusan seperti keputusan strategik, keputusan tektikal, keputusan operasi, keputusan program dan keputusan yang tidak diprogramkan, dan membantu dalam keuntungan pengetahuan mengenai teknik-teknik yang berbeza dan kemahiran berfikir secara kreatif penting untuk mengambil keputusan yang optimum.

Ekonomi : Pengetahuan tentang pengurusan ekonomi adalah penting untuk memahami kesan pelbagai faktor persekitaran dalaman dan luaran ke atas perniagaan. Subjek yang akan membantu anda mendapatkan pemahaman tentang keadaan pasaran dan menawarkan alat analisis yang boleh membantu anda meramalkan tingkah laku pasaran. Ini sangat membantu dalam perancangan ke hadapan bagi sesebuah organisasi.

Analisis Kualitatif : teknik kuantitatif menawarkan pendekatan saintifik untuk proses membuat keputusan. Ungkapan matematik, nombor dan simbol-simbol yang digunakan dalam teknik ini. Pengetahuan tentang teknik-teknik ini akan membolehkan anda untuk menggunakan alat analisis saintifik untuk mencari penyelesaian bagi masalah perniagaan yang berbeza.

Mengapa memilih Kursus ini?

Program VIC direka untuk pembangunan keseluruhan pelajar. Program Pentadbiran Perniagaan boleh membantu pelajar dalam mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Struktur kursus lebih fokus, persekitaran yang sesuai dan kondusif untuk pembelajaran, rakan-rakan pelajar dari sudut yang berbeza daripada dunia dan interaksi dengan pensyarah-pensyarah yang berpengetahuan membuat pengalaman pendidikan di VIC lebih dinamik.

Peluang yang ada bagi individu yang mempunyai ijazah dalam bidang pentadbiran perniagaan adalah tidak terhad. Program Pentadbiran Perniagaan VIC dapat membantu graduan jurusan ini merebut sebahagian besar peluang-peluang yang ada. Hasil program dalam kursus ini:

 • Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan tingkah laku organisasi
 • Kemahiran komunikasi lisan dan bertulis yang meyakinkan dan berkesan dalam bidang perniagaan
 • Kemampuan untuk penyelidikan, pemahaman dan menggunakan data kewangan
 • Pengetahuan tentang teknik penilaian
 • Kemahiran pemikiran analitikal dan kritikal
 • Kemahiran membuat keputusan yang rasional
 • Pendekatan kreatif untuk penyelesaian masalah
 • Penghargaan punca dan kesan potensi perubahan dalam persekitaran ekonomi
 • Keupayaan dan kecekapan untuk menguruskan sumber, projek dan masa
 • Inisiatif dan berdikari

Kerana semua kualiti ini, kekuatan dan kemahiran membolehkan graduan untuk membuat sumbangan yang besar kepada organisasi, mereka dicari oleh sebilangan besar majikan. Ini bermakna bahawa prospek kerjaya untuk semua graduan VIC Pentadbiran Perniagaan adalah amat cerah.

Peluang kerjaya yang meluas selepas pelajar berjaya menamatkan Kursus Pentadbiran Perniagaan. Terdapat permintaan yang besar bagi individu yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dalam pelbagai sektor dan industri. Graduan jurusan ini boleh mencari pekerjaan dengan agensi-agensi kerajaan dan juga sektor swasta. Ini bermakna graduan jurusan Pentadbiran Peniagaan boleh mencari pekerjaan dengan syarikat kecil, sederhana dan juga syarikat besar.

Anda boleh memilih industri pilihan anda. Dari firma-firma kewangan kepada perusahaan hiburan, pengurus untuk mengurus kewangan, pemasaran, sumber manusia dan fungsi perniagaan lain yang diperlukan dalam semua industri. Oleh kerana program Pentadbiran Perniagaan VIC ini memberi tumpuan kepada keperluan industri, pelajar-pelajar kita mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang menjadikan mereka rebutan bagi bakal majikan dan para pelajar boleh mendapatkan sokongan pihak kolej semasa proses penempatan.

Program ini menggalakkan kemahiran dalam keusahawanan. Ini bermakna bahawa jika para pelajar mempunyai idea yang baik, mereka boleh memulakan usaha mereka sendiri dan bukannya bekerja di bawah orang lain. Para pelajar boleh memilih untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi selepas selesai menamatkan pengajian diploma di VIC. Para pelajar boleh menjadi pakar dalam bidang-bidang seperti pemasaran, kewangan, pengurusan projek atau pengurusan sumber manusia. Hal ini seterusnya boleh meningkatkan prospek pekerjaan yang dicebuti. Victoria International College telah menawarkan perkhidmatan pendidikan berkualiti selama 35 tahun yang lalu. Pengalaman, fakulti yang sangat baik, kemudahan bertaraf dunia yang sangat kondusif, program industri khusus dan fokus pengantarabangsaan membuatkan Diploma Pentadbiran Perniagaan VIC menjadi pilihan yang lebih ideal.