Diploma Reka Bentuk Permainan

Tajuk Kursus Diploma Reka Bentuk Permainan
Gambaran Keseluruhan Kursus Diploma kursus Rekabentuk Permainan yang ditawarkan di Victoria International College memberi tumpuan kepada merekabentuk proses dan fungsi permainan. Kursus ini melatih para pelajar dalam kemahiran membangunkan rekabentuk permainan atau grafik serta fungsi permainan. Kursus ini melengkapkan para pelajar dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dan sentiasa berkembang serta industri permainan yang kian meluas untuk membolehkan pemegang diploma ini memperolehi kecemerlangan. Permintaan lepasan program ini tidak hanya terhad kepada permainan industri tetapi juga banyak syarikat-syarikat lain seperti Multimedia, pemfileman, Pereka Grafik & Pereka 3D.
Mod Pengajian Sepenuh masa - 2 1/2 tahun
Pengambilan Januari, April & September
Syarat Kemasukan Lulus SPM dengan minimum 3 kredit dalam mana-mana sijil tertakluk / lulus dalam bidang berkaitan / Lain-lain kelayakan yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
Maklumat Kursus
Semester 1
NO MATA PELAJARAN KOD KLASIFIKASI KREDIT HRS
1 Bahasa Inggeris Akademik ENG1103 Minor 3
2 Internet dan Web Teknologi IT 1203 Minor 3
3 Lukisan I: Teknik Asas Lukisan GD 1303 Major 3
4 Pengenalan kepada Teknologi Maklumat IT 1403 Minor 3
5 Matematik Diskret Asas MATH 1503 Minor 3
6 Permainan Mekanik Design GD 2103 Major 3
7 Pengenalan kepada Simulasi GD 2203 Major 3
8 Lukisan II: Life Lukisan GD 2303 Major 3
9 Prinsip Reka Bentuk Permainan Komputer GD 2403 Major 3
10 Pengenalan kepada Multimedia IT 2503 Minor 3
11 Bahasa Malaysia MPW 1113 Compulsory 3
12 Pendidikan Moral Pendidikan Islam MPW 1143 MPW1153 Compulsory 3
13 Pengajian Malaysia MPW 1133 Compulsory 3
14 Permainan Modding GD 4103 Major 3
15 Ilustrasi untuk Permainan Seni GD 4203 Major 3
16 Prinsip Animasi GD 4303 Major 3
17 Analisis Sistem & Design IT 4403 Minor 3
18 Reka Bentuk Antara Muka Pengguna Grafik GD 4503 Major 3
19 Reka Bentuk Antara Muka Pengguna Grafik GD 5103 Major 3
20 Pengaturcaraan Internet IT 5203 Minor 3
21 Watak 3D Kelengkapan & Animasi GD 5303 Major 3
22 Tahap Rekabentuk GD 5403 Minor 3
23 Seni dan Animasi GD 5503 Major 3
24 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek IT 5603 Minor 3
25 Menguji dan Mengimbangi GD 6103 Major 3
26 Pengajian Kreatif GD 6203 Major 3
27 Papan Cerita Pemberitahuan GD 6303 Major 3
28 Permodelan 3D GD 7103 Major 3
29 Eksperimen Permainan Rekabentuk GD 7203 Major 3
30 Laporan Projek Penulisan GD 7303 Major 3
31 Penempatan Perindustrian GD 7404 Major 4

Diploma Rekabentuk Permainan

Kursus ini menjadikan pelajar mampu untuk mengambil peluang di depan mata daripada sebilangan besar peluang. Kursus ini merangkumi pelbagai trend yang terpakai dalam mekanisme pembangunan permainan seperti: rekabentuk permainan mekanik, antara muka pengguna rekabentuk grafik, Seni dan Animasi, model 3D. Program ini juga mengajar pelajar beberapa trend penting dalam persekitaran yang kian mencabar pada hari ini, Internet dan Teknologi Web seperti prinsip-prinsip rekabentuk permainan komputer dan rekabentuk permainan untuk membangunkan permainan yang dimainkan melalui internet atau pada komputer peribadi secara manual.

Mengapa memilih Kursus ini?

Program dari VIC ini menyediakan pelajar peluang yang ada dalam pasaran pembangunan teknologi permainan. Kursus ini amat bersesuaian untuk pereka permainan individu, professional, pemaju dan juga untuk pelajar yang mahu bekerja dalam mana-mana organisasi. Bagi individu dalam jurusan ini, peluang untuk mempunyai masa depan yang terjamin terbuka luas dan menjanjikan jaminan pekerjaan lebih baik daripada mana-mana kerjaya professional yang lain. Kebanyakan peluang-peluang ini semakin dibangunkan kerana alasan bahawa pasaran aplikasi permainan berkembang sangat pesat. Kemajuan bidang ini selari dengan pembangunan semasa dalam organisasi antarabangsa yang menawarkan pendapatan yang lumayan. Peluang itu juga wujud hanya bagi pelajar yang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam pengekodan dan program aplikasi.