B.Sc. Pembangunan Sistem Perisian

Tajuk Kursus BSC.(Kepujian) Software System
Gambaran keseluruhan Kursus Kursus Bachelor of Software System ditawarkan oleh Victoria International College dengan fokus kepada persediaan yang lebih menyeluruh kepada para pelajar dengan ilmu kemahiran sebelum menceburi alam pekerjaan. Selain itu juga, para pelajar dilengkapi dengan kecekapan dalam industri pembangunan perisian, serta dapat memberikan sumbangan yang lebih bermutu. Pelajar yang berpengetahuan diyakini dapat mempraktikkan segala maklumat dan teknik dalam alam pekerjaan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan dengan mudah di mana-mana syarikat pembangunan aplikasi dan kejuruteraan perisian atau perusahaan sepertiyang dikehendaki.
Mod Kajian Sepenuh masa : 3 tahun
Pengambilan Januari, April, Julai & September
Syarat kemasukan STPM dengan sekurang-kurangnya 2 Prinsipal atau PNGK minimum 2.00 dan lulus di peringkat SPM dengan kredit dalam Matematik atau lulus di peringkat sijil dalam bidang berkaitan atau; Lulus dengan mendapat A level dalam 2 subjek dan O LEVEL dengan memperolehi kredit dalam matapelajaran Matematik atau; lulus matrikulasi atau program asasi dengan PNGK 2.00 atau; memiliki lulus di peringkat Diploma dengan memperolehi PNGK 2.5 dan kredit dalam subjek Matematik serta kelayakan-kelayakan yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
Maklumat Maklumat Kursus
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Inggeris
 • Pengenalan kepada Statistik
 • Pengenalan kepada Pengaturcaraan
 • Pengenalan kepada Sistem Komputer
 • Bahasa Malaysia
 • Pengenalan kepada Komunikasi
 • Kalkulus
 • Struktur Data dan Algoritma
 • Prinsip Pengurusan
 • Pengajian Malaysia
 • Sistem Maklumat Pengurusan
 • Rangkaian Komputer
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Logik dan Algebra Linear
 • Konsep-konsep Pengaturcaraan Sistem dan Alat
 • Pengaturcaraan Komputer menggunakan VB.NET
 • Jaminan Mutu Perisian dan Ujian
 • Internet & Teknologi WebI
 • Internet dan Teknologi WebII
 • Pengaturcaraan Orientasi Objek
 • Pergudangan Data dan Perlombongan
 • Sistem-sistem Komputer Digital dan Seni Bina
 • Analisis Sistem & Reka Bentuk
 • Pilihan 1
 • Keselamatan Komputer
 • Sistem Pengurusan Pangkalan Data Rasional
 • Pilihan 2
 • Kejuruteraan Perisian untuk sistem-sistem Masa Nyata
 • Pulau Jawa Progamming
 • Keselamatan Sistem Reka Bentuk dan Kawalan-kawalan
 • Pengaturcaraan Orientasi Objek II
 • Interaksi Komputer Insan
 • Kecerdasan Buatan & Rangkaian Berkecuali
 • Rangkaian Perusahaan
 • Pembangunan Keusahawanan
 • Projek Kejuruteraan Perisian
 • Penempatan Perindustrian
 • Pengenalan untuk ialah Audit, Keselamatan & Kawalan
 • Trend-trend Semasa dalam mengira: Pengkomputeran Awan
 • Kriptografi Gunaan

Bujang Sistem (Honors) Perisian

Kursus ini terutamanya direkabentuk bagi membolehkan pelajar membiasakan diri dengan peralatan dan kaedah-kaedah lengkap yang mana digunakan untuk membangunkan misi dan keselamatan - sistem perisian kritikal. Ini membuatkan pelajar mampu secara kreatif dan kritis menilai reka bentuk, paradigma, teknik dan algoritma yang digunakan untuk membangunkan beberapa perisian kompleks dan sistem besar-besaran. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan maklumat yang sesuai kursus ini akan mendapat penghargaan mendalam dalam organisasi. Kursus ini penting dalam proses kemajuan perisian, ujian perisian atau perkakasan, serta penyelenggaraan dan dokumentasi.

Mengapa memilih Kursus ini?

Pelajar B Sc (Kepujian) dalam bidang Sistem Software boleh mendapatkan tawaran dalam lingkungan pengajaran dan untuk program master penyelidikan ini (M Sc) di Victoria International College. Mereka juga boleh mencari pekerjaan dalam peranan berikut: Juruanalisis, Aplikasi Programmer, Programmer, Pentadbir Pangkalan Data, Teknologi Maklumat Perunding, Komputer Sokongan Jualan, Jurutera Perisian, Jurulatih Perisian, Sistem Programmer dan Sistem Designer.