Program Bahasa Inggeris

Sijil dalam Bahasa Inggeris untuk akademik tahap 1, 2 dan 3 bertujuan memberi tumpuan kepada kemahiran Bahasa Inggeris yang diperlukan untuk pendidikan. Kursus ini membantu untuk meningkatkan pembacaan pelajar dan ambil perhatian pengambilan kefasihan, kebolehan organisasi, dan kemahiran persembahan. Mata pelajaran yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan mana-mana kursus yang diajar dalam bahasa Inggeris. Beberapa kawasan yang diajar, Bahasa Inggeris untuk tujuan akademik adalah:

  • Bahasa
  • Percakapan
  • Mendengar
  • Membaca
  • Penulisan
  • Kemahiran Pembelajaran
  • Aktiviti tambahan